Rasional

Kepada langit
Ini kami
T yang tidak seimbang
Terus menerus bergerak
Membangun tirani-tirani beton
Susul menyusul kaca baja
Berusaha menyentuh angkasa
Berlomba melupakan bumi

Kepada bumi
Ini kami
Semut-semut metal
Terus menerus mendesak
Memenuhi jalur
Kami tidak kenal ampun
Kami saling sodok
Berlomba melupakan jati diri

Kepada Yang Tertinggi
Ini kami
Citra yang kau ciptakan
Kasih yang kau sematkan
Semangat yang kau lelerkan
Nafas yang kau hembuskan
Seharusnya.

Kepada manusia
Ini kami
Yang sudah lupa dimana
Yang sudah lupa mengapa
Yang sudah lupa apa
Yang sudah lupa bagaimana
Yang sudah lupa
Siapa.

- Ditha, 2011